ípák pro lidi

Petice za koncepční řešení křižovatky I. P. Pavlova

Vážení zastupitelé,

my, občané hlavního města Prahy, se na Vás obracíme s peticí, jejímž cílem je zlepšit dopravní situaci na křižovatce I. P. Pavlova a zasadit se společně o to, aby se sadou konkrétních opatření zlepšila průjezdnost této křižovatky pro všechny druhy pozemní dopravy a současně byl navrácen prostor náměstí I.P. Pavlova obyvatelům Prahy 2. Součástí petice je navržená sada dopravních opatření, kterou Vás tímto žádáme ověřit zadáním dopravní studie a zadáním měření kvality vzduchu a úrovně hluku ve vymezené lokalitě.

Vymezení lokality

Tento návrh předkládá sadu dopravních opatření, která se přímo dotýkají ulic: Ječná, náměstí I. P. Pavlova, Sokolská, Mezibranská, Žitná, Anglická, Legerova, Jugoslávská a Lublaňská.

Popis problému

Křižovatka I. P. Pavlova byla vyhodnocena nehodovostí jako třetí nejhorší křižovatka v Praze a dlouhodobě se řadí mezi nejznečištěnější křižovatky oxidem dusičitým v Česku. Touto křižovatkou za den projíždí 660 souprav tramvají jedním směrem, což během průměrného pracovního dne představuje cca 127 000 cestujících. Jedná se o jednu z nejvíce vytížených tramvajových tratí v Praze. Napojení z Ječné na Legerovu, které blokuje tramvajový provoz oběma směry, vyžaduje popojíždění ulicí Ječnou a zastavení pro řidiče na dvou světelných křižovatkách. Dále, na křižovatce I. P. Pavlova vedou do ulice Legerova tři jízdní pruhy, dochází ke křížení s tramvajovými kolejemi a pěším provozem. Současně s tím toto napojení také reprezentuje velmi jednostranné a pro obyvatele Prahy 2 nevýhodné využití prostoru náměstí I.P. Pavlova.


Cíl petice

Cílem petice je zahájit spolupráci městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na řešení křižovatky I. P. Pavlova a souvisejících ulic ve prospěch obyvatel Prahy 2. Petiční výbor předkládá sadu opatření, které mají za cíl minimalizovat zpoždění osobní a hromadné dopravy na křižovatce I. P. Pavlova a sadou úprav dopravního značení zjednodušit průjezd touto křižovatkou. Současně s tím toto řešení navrací náměstí I.P. Pavlova jeho původnímu způsobu využití, tedy městskému prostoru určenému především pro pohyb pěších osob. Předkládaný návrh je nutné posoudit vypracováním dopravní studie dané lokality.

Výzva zastupitelům

VYZÝVÁME zastupitele městské části Praha 2 a hlavního města Prahy, aby pomocí dopravní studie ověřili validitu předkládaného návrhu "Úprava plynulosti provozu na náměstí I.P. Pavlova a souvisejících ulic s preferencí městské hromadné dopravy", který je přílohou průvodního dopisu petice.

Petiční výbor ve složení:
1. Ing. Tomáš Richta, Lužická 1537/8, 120 00 Praha 2 (zástupce petičního výboru)
2. Ing. Josef Platil, Makedonská 600/5, 190 00 Praha 9
3. Michael Lažan MBA, Mánesova 1723/70, 120 00, Praha 2
4. Mgr. Lenka Pipková, Slezská 1390/25, 130 00 Praha 3
5. Mgr. Petr Hejna, Lublaňská 125/20, 120 00, Praha 2

Úvodní strana | Petiční archy | Průvodní dopis | Návrh řešení

Kontakt pro média
zástupce petičního výboru
Tomáš Richta
+420 776 141 424
tomas.richta@zeleni.cz

powered by Zelení