ípák pro lidi

Petice za koncepční řešení křižovatky I. P. Pavlova

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a čl. 18 Listiny základních práv a svobod požadující úpravu plynulosti provozu na náměstí I. P. Pavlova a souvisejících ulic s preferencí městské hromadné dopravy a pěšího využití náměstí.

My, níže podepsaní občané,

POŽADUJEME, aby v souladu s § 7 písm. c) a § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tuto petici projednalo Zastupitelstvo městské části Praha 2 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy a

VYZÝVÁME zástupce volených orgánů městské části Praha 2 a hlavního města Prahy, aby:
- zadali Technické správě komunikací a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypracování dopravní studie vymezené oblasti
- zadali Českému hydrometeorologickému ústavu vypracování:
- - akustické studie vymezené oblasti
- - studie kvality vzduchu a to zejména měření oxidů dusíku

VYZÝVÁME zastupitele městské části Praha 2 a hlavního města Prahy, aby pomocí dopravní studie ověřili validitu předkládaného návrhu "Úprava plynulosti provozu na náměstí I.P. Pavlova a souvisejících ulic s preferencí městské hromadné dopravy", který je přílohou průvodního dopisu petice.

Petiční výbor ve složení:
1. Ing. Tomáš Richta, Lužická 1537/8, 120 00 Praha 2 (zástupce petičního výboru)
2. Ing. Josef Platil, Makedonská 600/5, 190 00 Praha 9
3. Michael Lažan MBA, Mánesova 1723/70, 120 00, Praha 2
4. Mgr. Lenka Pipková, Slezská 1390/25, 130 00 Praha 3
5. Mgr. Petr Hejna, Lublaňská 125/20, 120 00, Praha 2

Petiční archy ke stažení | Průvodní dopis zastupitelům | Návrh řešení | Pro novináře

powered by Zelení
Strana zelených - Praha 2
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3